Co to jest prawo naturalne?

Co to jest prawo naturalne?

Słyszałeś pojęcie – prawo naturalne? Zastanawiasz się co ono oznacza i jak jest i było wykorzystywane? Spróbujemy odpowiedzieć na nurtujące Cię pytanie, zapraszamy do lektury.

Prawo naturalne – co to?

Prawo naturalne to system zasad rządzących ludzkim zachowaniem. Opiera się na przekonaniu, że we wszechświecie istnieje obiektywny porządek moralny, który można odkryć za pomocą rozumu. Prawo naturalne było wykorzystywane w historii do uzasadniania różnych stanowisk etycznych i politycznych. We współczesnej epoce często powołuje się na nie na poparcie tradycyjnych wartości, takich jak życie, wolność i prywatność. Prawo naturalne jest zatem często uznawane za źródło moralnego autorytetu przez osoby mające konserwatywne poglądy.

Prawo naturalne – korzenie

Choć prawo naturalne ma swoje korzenie w starożytnym myśleniu, to jednak do dziś pozostaje ważnym elementem wielu tradycji filozoficznych i religijnych. Wciąż jest także intensywnie debatowane przez filozofów, którzy zastanawiają się nad tym, czy istnieje obiektywny porządek moralny, czy też jest on ukształtowany przez nasze indywidualne przekonania i doświadczenia.

Prawo naturalne, a zdrowy rozsądek

Prawo naturalne jest często mylone ze „zdrowym rozsądkiem”, ale to dwa różne pojęcia. „Zdrowy rozsądek” odnosi się do naszej zdolności oceny sytuacji i podejmowania racjonalnych decyzji. Można powiedzieć, że jest to umiejętność rozsądnego korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Prawo naturalne natomiast jest system norm moralnych, które mają obiektywną wartość.

Prawo naturalne, a prawa człowieka

Prawo naturalne jest często mylone także z prawami człowieka. Prawa człowiek to przyznane każdemu człowiekowi prawa, które wynikają z jego godności. Są one nienaruszalne i mają charakter uniwersalny. Prawo naturalne natomiast jest systemem norm moralnych, które nie są przyznane człowiekowi przez żaden organ, ale wynikają z samej natury rzeczy.

Czy warto powoływać się przed sądem na prawo naturalne?

Istnieje kilka powodów, dla których odwołanie się do prawa naturalnego w sądzie może być korzystne. Po pierwsze, prawo naturalne jest długotrwałą i dobrze ugruntowaną zasadą prawną. Sądy opierają się na nim od wieków, a jego zasadność nie jest kwestionowana. Po drugie, odwołanie się do prawa naturalnego może pomóc w przekonaniu sądu, że Twoje stanowisko jest słuszne. Sądy często uznają argumenty oparte na prawie naturalnym, jeśli są przekonane, że odpowiadają one dobru wspólnemu.