Jakie korzyści niosą inwestycje w zbiorniki na wodę pitną?

Jakie korzyści niosą inwestycje w zbiorniki na wodę pitną?

 

Zbiorniki na wodę pitną używane mogą być zarówno w prywatnych gospodarstwach domowych, jak i w zakładach przemysłowych lub w przypadku prowadzenia dowolnej, innej formy działalności wymagającej zaspokojenia zapotrzebowania na wodę pitną. Każdy zbiornik, w którym ma być magazynowana woda pitna, posiada niezbędne atesty higieniczne, umożliwiające gromadzenie w nim wody zdatnej do spożycia.

Zbiorniki takie są szczególnie użyteczne w przypadku podmiotów wykazujących duże zapotrzebowanie na wodę pitną, takich jak: gospodarstwa rolne, zajmujące się hodowlą zwierząt lub zakłady przemysłowe i wytwórcze, w których woda pitna może być wykorzystywana zarówno w procesach technologicznych, jak i spożywana przez ludzi. Spełniają one też funkcje retencyjną, co umożliwia stosowanie ich w zakładach uzdatniania wody lub na sieciach wodociągowych, a także w celach przeciwpożarowych. Zbiorniki na wodę pitną wykorzystywane mogą być do retencji wody opadowej, co przy ograniczonych i wciąż malejących zasobach wody zdatnej do picia, pomaga w zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi. Stanowią one wygodne rozwiązanie dla gospodarstw położonych w terenach trudno dostępnych, lub takich, gdzie z różnych względów niemożliwe jest zastosowanie innych rozwiązań. Zapewniają niezależność od zewnętrznej sieci dystrybucji wody. Zbiornik taki wymaga jedynie okresowego napełniania.

Wykonane są z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia i zapewniających ich długowieczność. Materiałami najczęściej stosowanymi w produkcji są stal lub polietylen o wysokiej gęstości, przez co utrzymanie czystości zbiornika oraz jego konserwacja, wymagają minimalnego nakładu pracy. Mogą mieć pojemność od kilku do nawet kilkunastu tysięcy litrów co umożliwia dostosowanie wielkości zbiornika do rodzaju prowadzonej działalności oraz zapotrzebowania na wodę pitną. Najczęściej zaopatrzone są także w filtry, zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz do wnętrza zbiornika. Możliwość stosowania ich jako zbiorniki podziemne oraz zastosowanie filtrów UV zapewniają niewrażliwość na różnice temperatur oraz zmiany warunków atmosferycznych.

Zakup zbiornika na wodę pitną jest inwestycją, która ze względu na szeroką gamę zastosowań takiego rozwiązania oraz korzyści z niego płynące, będzie opłacalna, w przypadku podmiotów wykazujących zapotrzebowanie na wodę pitną, bez względu na to czy ma być wykorzystywana do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, w procesach technologicznych, w celach retencyjnych czy w dowolnym innym celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *